Tag Archives: hàng rào chắn inox h3

Hàng rào chắn bảo vệ H3

Hàng rào chắn bảo vệ H3

Được dùng trong việc lập hàng rào bảo vệ tạm cho các công trình xây dựng, hội nghị, các hoạt động xã hội, hay che chắn tạm thời và các