Tag Archives: inox tốt

Hướng dẫn phân biệt inox tốt và inox xi mạ

Hướng dẫn phân biệt inox tốt và inox xi mạ

Để phân biệt inox có chất lượng tốt hay không chỉ có cách duy nhất là sử dụng máy móc để phân tích thành phần, chứ không thể phụ thuộc