Tag Archives: khủng hoảng thừa

Ngành thép nhiều cạnh tranh và tình hình khủng hoảng

Ngành thép nhiều cạnh tranh và tình hình khủng hoảng

Ngành sản xuất thép của Châu Âu đang khủng hoảng nghiêm trọng với hơn 20% lực lượng lao động của ngành đã mất việc làm do các doanh nghiệp không

Khủng hoảng thừa nguồn cung cấp thép đến từ Trung quốc

Khủng hoảng thừa nguồn cung cấp thép đến từ Trung quốc

Trước sứ ép đến từ thép Trung Quốc, chính phủ nhiều quốc gia đã buộc phải gia tăng sức ép đối với Trung Quốc trong việc chung tay giải quyết