Tag Archives: sản phẩm dây thép gai inox

Dây thép kẽm gai cao cấp KG1

Dây thép kẽm gai cao cấp KG1

Mạ kẽm nhúng nóng sợi dây thép, rồi dùng thép tấm mạ kẽm có góc sắc nhọn hoặc tấm thép không rỉ mỏng làm lưỡi dao, dùng dây có lực