Tag Archives: sản phẩm lưới mắt cáo inox

Lưới mắt cáo inox L3

Lưới mắt cáo inox L3

– Sử dụng thép sợi có hình góc (lục giác) tạo thành, tùy vào các mục đích sử dụng khác nhau mà có đường kính sợi khác nhau, ngoài ra