Tag Archives: sản xuất ống hộp inox

Tìm hiểu về các loại ống hộp inox

Tìm hiểu về các loại ống hộp inox

1. Loại ống hộp: gồm hộp vuông, hộp hình chữ nhật và ống tròn. Hộp vuông gồm: 10x10mm, 12.7×12.7mm (thường gọi là vuông 13), 15x15mm, 20x20mm, 25x25mm, 30x30mm, 40x40mm, 50x50mm,…