Tag Archives: thép bền nhất

Phát minh loại thép cứng gấp nhiều lần inox

Phát minh loại thép cứng gấp nhiều lần inox

Theo Discovery News, loại thép mới có tên làSAM2X5-630có thể chịu được áp suất và ứng suất lên tới 12,5 giga-Pascal (tương ứng với khoảng 125.000 atmosphere) mà không hề