Tag Archives: thép cứng hơn inox

Phát minh loại thép cứng gấp nhiều lần inox

Phát minh loại thép cứng gấp nhiều lần inox

Theo Discovery News, loại thép mới có tên làSAM2X5-630có thể chịu được áp suất và ứng suất lên tới 12,5 giga-Pascal (tương ứng với khoảng 125.000 atmosphere) mà không hề