Tag Archives: thị trường thép

Khủng hoảng thừa nguồn cung cấp thép đến từ Trung quốc

Khủng hoảng thừa nguồn cung cấp thép đến từ Trung quốc

Trước sứ ép đến từ thép Trung Quốc, chính phủ nhiều quốc gia đã buộc phải gia tăng sức ép đối với Trung Quốc trong việc chung tay giải quyết

Thép Việt tăng cường xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Canada

Thép Việt tăng cường xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Canada

VCCI có nói doanh nghiệp Việt còn chưa sẵn sàng với TPP và EVFTA, đối với doanh nghiệp thép thì sao? Thị trường nào là thế mạnh cho doanh nghiệp