Tag Archives: thị trường

Thép Việt tăng cường xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Canada

Thép Việt tăng cường xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Canada

VCCI có nói doanh nghiệp Việt còn chưa sẵn sàng với TPP và EVFTA, đối với doanh nghiệp thép thì sao? Thị trường nào là thế mạnh cho doanh nghiệp